Annons

Absolut drogfrihet kan leda till ökat lidande

Under strecket
Publicerad

Anders Annell, Jens Lunnergård och Rolf Bromme svarar angående moralismen i svensk missbruksvård (
3/1). Debattörerna belyser det faktum att opiatmissbruk utgör en begränsad del av det totala narkotikaberoendet i Sverige. Detta är helt riktigt och återspeglas i vår egen verksamhet, där endast en tredjedel av klienterna behöver substitutionsbehandling. Droger såsom amfetamin, cannabis och alkohol är betydligt vanligare sökorsaker. Även psykiatrisk samsjuklighet såsom psykossjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och depressioner utgör en betydande del av de medicinska insatserna.

Överdödligheten vid obehandlat heroinberoende är 68 gånger jämfört med normalbefolkningen. Buprenorfin eller metadon är direkt livräddande inslag i behandlingen (subutex ska helt riktigt försvinna, men generiskt buprenorfin avses inte avregistreras). Till detta krävs även andra åtgärder, såsom evidensbaserad psykoterapi och psykosociala insatser för optimalt behandlingsresultat. Tvingas missbrukaren avbryta behandlingen mot sin vilja, vet vi idag att överdödligheten åter ökar. Det finns inget vetenskapligt stöd för att tvinga någon att avsluta behandlingen mot sin vilja.

Annons
Annons
Annons