Abortlagen | Registrera mera

Under strecket
Publicerad
Annons

Rege
ringens utredare Anders Milton har sett över abortlagstiftningen. Bland förslagen som syftar till att få ner antalet aborter återfinns inrättandet av ett abortregister.

Jodå. Intresset för att registrera än det ena och än det andra om medborgarna verkar vara fortsatt fertilt. Och som vanligt utlovas total trygghet rörande integriteten. Ingen obehörig ska komma åt informationen, lovar utredaren.

Annons
Annons
Annons