Annons

Abort måste kunna ses på olika sätt

Publicerad

I min artikel diskuterar jag varken vilken abortpolitik eller äktenskapslagstiftning som är bäst. Det har Mattias Irving, vid Seglora Smedja, rätt i i sitt alarmistiska svar till mig på
Brännpunkt 27/11. Det var heller inte argumenten för och emot ståndpunkterna i dessa frågor som låg i centrum när diskussionen om Tonio Borg bröt ut. I centrum stod frågan om Borgs kompetens som folkhälsokommissionär. Tyvärr utmynnade det i personangrepp mot honom.

Irving skriver att Borgs åsikter är ”i praktiken en krigsförklaring mot de mänskliga rättigheterna”. Att just en människorättsdiskussion som rör en grupp som enligt många inte får sina rättigheter tillgodosedda – de ofödda barnen – döms ut på förhand, borde oroa alla som värnar de mänskliga rättigheterna. Här borde Irving studera de mänskliga rättigheterna närmare, då abort inte ingår i dem. Det gör däremot rätten till liv.

Annons
Annons
Annons