Aboriginer återtog sitt land

Under strecket
Publicerad
Annons

Vid en ceremoni i Australiens ödemark i går återtog Martufolket kontrollen över ett landområde stort som England. Det var den största återlämningen av mark till ursprungsbefolkningen aboriginerna i Australiens historia.
Den federale domaren Robert French förklarade att Martufolket i delstaten Western Australia är rättmätiga ägare av 136 000 kvadratkilometer mark som de drevs bort från för 50 år sedan.
På 1950-talet inledde Storbritannien robottester i området och aboriginerna drevs bort. För sju år sedan inledde Martufolket en juridisk process för att återfå marken. Folket beviljades dock inte rättigheterna till de naturtillgångar som finns i området, däribland mineraler och olja. Australiens 400 000 aboriginer hör till landets ekonomiska bottenskikt. Arbetslösheten är hög och medellivslängden är 20 år kortare än för andra australier. TT-AFP

Annons
Annons
Annons