Annons

ABB köper sig ur asbestträsket

ABB tycks vara på väg att lyckas köpa sig ur det legala asbestträsket i USA. Skadejuridiken i USA hotar företag och viktig samhällsservice.

Under strecket
Publicerad

Det finns delar av USA där det kan vara svårt att få tillgång till gynekologer och förlossningsläkare. Orsaken är att möjliga skadekrav driver upp försäkringskostnader till astronomiska summor. Försäkring kan kosta en miljon kronor eller ännu mer varje år. President George Bush har kritiserat ”det lättsinniga processandet” just med hänvisning till problem för hälsovårdssektorn. Men hittills har det varit svårt att genomföra reformer i USA. Rätten att processa mot felbehandling eller farliga produkter anses vara ett skydd för den enskilde. Det anser särskilt demokratiska politiker.

Möjligen kan det finnas ett samband med att skadeadvokaterna är största bidragsgivare till demokraterna. De har råd att ge frikostiga donationer. En betydande del av de väldiga skadestånd som utbetalas går till advokaterna. De arbetar på procentbasis. Osannolika belopp har flutit in i advokatfirmornas kassakistor och advokaterna vill förstås värna om fortsatt miljardström. Detta är förklaringen till att antalet asbestkrav exploderar i USA. Där som i Sverige förbjöds asbest i mitten av 1970-talet när det stod klart att asbest kunde ge livshotande skador. Många arbetare i asbestfabrikerna har dött för länge sedan. Det finns helt enkelt ingen anledning till att asbestskador plötsligt skulle bli en ny massepidemi snart 30 år efter förbudet. Ingen annan än advokaternas önskan att tjäna fler miljarder.

Annons
Annons
Annons