”Inget stöd för att utsläppen kompenseras”

Det finns inga studier som stöder påståendet att svenska natur­betesmarker generellt sett kan lagra in så mycket kol att det kan kompensera för idisslarnas metangas­utsläpp, skriver Elin Röös, forskare, och Maria Nordborg, fd doktorand, i en replik.

Publicerad
Elin Röös och Maria Nordborg

Elin Röös och Maria Nordborg

Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU, privat
Idisslarnas växthusgasutsläpp måste vägas mot de fördelar som betes­baserad livsmedelsproduktion innebär, skriver artikelförfattarna.

Idisslarnas växthusgasutsläpp måste vägas mot de fördelar som betes­baserad livsmedelsproduktion innebär, skriver artikelförfattarna.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Elin Röös och Maria Nordborg

Elin Röös och Maria Nordborg

Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU, privat
Annons

Gunnar Rundgren och Ann-Helen Meyer von Bremen hävdar på SvD Debatt (9/8) att en ökad livsmedelsproduktion från betande idisslare (nöt och får) vore positivt ur klimatsynpunkt och att ny forskning visar att betesmarker kan lagra betydligt mer kol än vad vi tidigare förstått. Som grund för sina påståenden hänvisar de bland annat till en rapport från Epok på Sveriges Lantbruks­universitet. Som författare till nämnda rapport vill vi korrigera och nyansera bilden vad gäller betesmarkernas potential att lagra in kol.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons