Professorer: Vårdval slår mot sjuka och forskning

Kostnaderna för vårdval i Stockholmssjukvården ökar dramatiskt, förra året med mer än en miljard. Samtidigt nedprioriteras i praktiken vården av de svårast och akut sjuka. Både kunskapsutveckling och etiska principer för prioritering i fara, skriver professorerna Lars Klareskog, Mats Holmström och Mona Ståhle.

Publicerad
Sammantaget leder den pågående utvecklingen av Stockholmssjukvården dels till en kraftig minskning av kunskapsbildning och utbildning, dels till en nedprioritering av vården för de mest allvarligt sjuka, skriver artikelförfattarna.

Sammantaget leder den pågående utvecklingen av Stockholmssjukvården dels till en kraftig minskning av kunskapsbildning och utbildning, dels till en nedprioritering av vården för de mest allvarligt sjuka, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tomas Oneborg
Annons

Sjukvården är ett av de mest kunskaps­intensiva områdena i världen i dag, och helt avgörande för god kvalitet i vården är att ny kunskap hela tiden skapas och används. Ett centralt uppdrag för universitetssjukvården har varit att utgöra ­basen för den kunskapsbaserade förändringen av sjukvården. Det är denna bas som hotas med den sjukvårdspolitik som för närvarande bedrivs i Stockholm, där kunskapsutveckling och utbildning av dem som ska arbeta i framtidens vård kraftigt försvåras när det som tidigare varit universitetssjukvård vid sjukhusen flyttas till vårdval där forskning och utbildning visat sig mycket svårt att ­bedriva.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons