Bildningens bro på väg att brista

Foto: Stina Löfgren

Både universitetet och offentligheten genomgår stora förändringar. Här finns nya möjligheter för förmedling av kunskap, men också betydande orosmoln. Är förbindelsen mellan vetenskap och samhälle på väg att brytas – och vad händer då?

Publicerad
Annons

I en serie artiklar belyser SvD Kultur dagens villkor för kunskapsförmedling och forskares samverkan med det omgivande samhället.

”Inget begär är naturligare än begäret efter kunskap”, skrev Michel de Montaigne. Lika sant som det var på 1500-talet, lika sant är det i dag. Individer och samhällen behöver välgrundad kunskap för att forma sin identitet, orientera sig i tillvaron och gripa sig an sin epoks avgörande frågor. Men varje tid har också sitt specifika kunskapssystem, det intellektuella, sociala och mediala arrangemang som bildar förutsättning för produktion och förmedling av kunskap. Och vår samtids kunskapssystem förefaller, snart två decennier in på 2000-talet, vara statt i snabb och obeveklig förvandling.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons