”Ett etiskt motiverat avsteg”

Varje medarbetare som smittas av covid-19 får stora konsekvenser för vården av patienter med stora medicinska behov, skriver artikelförfattaren.
Varje medarbetare som smittas av covid-19 får stora konsekvenser för vården av patienter med stora medicinska behov, skriver artikelförfattaren. Foto: Johan Nilsson/TT

Om regionerna bedömer att vaccinering av viss vårdpersonal är nödvändig för att kunna upprätthålla god vård för patienter med stora medicinska behov så är det etiskt motiverat. Det skriver Lars Sandman, föreståndare för Prioriteringscentrum, i en replik.

Publicerad
Linköpings universitet
Foto: Linköpings universitet
Annons

Sverige har valt att prioritera viss vårdpersonal, liksom ett stort antal andra länder som öppet deklarerat hur de kommer prioritera tillgång till vaccination mot covid-19. I vissa fall (exempelvis i Sverige) har man valt att prioritera viss vårdpersonal lika högt som riskgrupper, framförallt äldre personer. I andra fall direkt efter att personer med störst risk att drabbas negativt har vaccinerats. I en debattartikel av professorn i filosofi, Martin Peterson, i SvD den 7 januari, ifrågasätts att vårdpersonal ska ges en sådan hög prioritet med hänvisning till likavärdesprincipen, som i den svenska kontexten konkretiseras i den så kallade människovärdesprincipen i de av riksdagen beslutade riktlinjer för hälso- och sjukvårdsprioritering (men som också finns implicit i andra länders sätt att förhålla sig till prioriteringar och i den akademiska litteraturen). Däremot öppnar han upp för att vårdpersonal som har ett medicinskt behov, genom att exempelvis vara äldre, kan ges prioritet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons