Annons

Kvaliteten ökar där kvinnor är verksamma

Nespressos projekt med kvinnliga agronomer har redan visat sig locka allt fler kvinnor till kaffeindustrin, nu hoppas man även på fler kvinnliga kaffeodlare.
Nespressos projekt med kvinnliga agronomer har redan visat sig locka allt fler kvinnor till kaffeindustrin, nu hoppas man även på fler kvinnliga kaffeodlare.

Genom uppmuntran och utbildning av kvinnliga agronomer i afrikanska
kaffeländer tas nya steg mot en jämställd värld – och godare kaffe.

Att vara framgångsrik som kvinna i kaffevärlden är ingen självklarhet. Enligt Världsbanken är 15 procent av världens agronomer kvinnor.

I Afrika, i de länder där Nespresso är verksamma och skördar sitt kaffe, ligger motsvarande siffra på endast 7 procent. Andelen kvinnliga kaffeodlare är ännu lägre, på gränsen till obefintlig.

– Att driva ett eget kaffeplantage har länge varit otänkbart för en kvinna i länder som Etiopien eller Kenya – även om vi tycker att det är ett antikt synsätt. De är absolut delaktiga i kaffeproduktionen, men då oftast i kvalitetskontrollen av råvaran eller som odlarens fru, förklarar Mikael Andersson som är Coffee Ambassador på Nespresso.

Vägen in i branschen stavas: agronom. En agronom är expert på jordbruk, miljövård och skördeproduktion. De besöker och hjälper kaffeodlarna att skapa konkreta arbetsplaner för att förbättra och skapa en hållbar produktion. De agerar som Nespressos förlängda arm och av de drygt 450 agronomer som arbetar genom Nespresso AAA Sustainable Quality Program i dag, är 31 procent kvinnor. En ovanligt hög siffra som bidrar till att förbättra jämställdheten i en mansdominerad bransch och höja kaffeodlingarnas kvalitet.

EXTERN LÄNK:

Nyfiken på Nespressos hållbarhetsarbete? Läs mer här!

Att tillhandahålla utbildning är ett sätt för Nespresso att adressera jämställdhetsproblemet. De kvinnliga agronomerna blir också inspirationskällor för andra kvinnor som vill ge sig in i branschen.

– Vi ser idag att allt fler kvinnor har lockats till industrin – något vi är väldigt glada för. Inte bara för att vi vill ha en social förändring, erfarenhetsmässigt vet vi att både produktion och kvalitet ökar i områden där kvinnliga agronomerna är verksamma.

Hundatu Ayana i Etiopien är en av kvinnorna som fått sin utbildning finansierad av Nespresso och som nu hjälper till att lära ut moderna odlingstekniker.

Det innebär även att de samhällen där odlingarna finns genererar mer kapital, som i sin tur är en investering i den lokala infrastrukturen. Nespresso står för agronomernas utbildning, sedan köper man deras tjänster ute på fältet.

Att en kvinna kommer ut till gården och upplyser en kaffeodlare om hur han ska ta tillvara på sin jord är definitivt en ny upplevelse för många.

– Men agronomens vägledning innebär ju att kaffebonden får högre kvalitet på sin produkt och större produktion, vilket betyder att deras nettoinkomst ökar. I förlängningen ger det en högre siffra på kontot och
det brukar få de flesta att vilja lyssna, säger Mikael.

Hundatu Ayana från Aleta Wondo i Etiopien är en av de kvinnliga agronomer som har kunnat öppna nya dörrar för sig själv, sin familj och byn där hon bor. Hon åker motorcykel mellan kaffeplantagen och har blivit en mentor för unga kvinnor som vill följa i hennes fotspår. Genom att lära ut moderna odlingstekniker har flera av kaffeodlarna hon arbetar med ökat sina inkomster rejält.

– När vi började arbeta var det utmanande på grund av vår kulturella bakgrund där kvinnor inte är jämställda män. Men när kaffeodlarna såg vår uthållighet och vårt engagemang respekterade och accepterade de oss till slut, berättar Hundatu.

I hennes fall gav arbetet som agronom möjlighet att ge sina yngre syskon en utbildning, hennes föräldrar fick hjälp att bygga ett nytt hus och tillsammans med sin man kunde hon köpa en bit mark där de nu har planterat nya kaffeträd. Och Nespresso hoppas att projektet i förlängningen även ska få kvinnor att bli kaffeodlare.

– Hållbarhetsarbete handlar om att genomgå stora förändringar för att få ett bättre resultat, och det är precis vad det här projektet handlar om. När man utser kvinnor till ledare blir det en katalysator till positiv förändring och friska vindar i kaffebranschen, säger Mikael Andersson.

EXTERN LÄNK:

En kopp kaffe med en positiv effekt – upptäck programmet