Aktieanalys

Peter Benson/Peter Nilsson:Kursras och stärkt kassa motiverar ljusare syn på Gabather

I höstas analyserade Börsplus forskningsbolaget Gabather och landade i ett säljråd. Sedan dess har börsvärdet halverats trots att kassan har stärkts genom en nyemission. Förväntningarna har alltså kommit ner och det finns skäl att vara mer positiv till Gabather. Vi tar bort säljrådet på aktien men noterar att finansieringen fortfarande är ett osäkert kort.

Publicerad
SilverV / iStockphoto
Foto: SilverV / iStockphoto
Annons

När vi i september i höstas analyserade Gabather (kurs 13,85 kronor den 26/3) kom vi fram till att aktien var en dyr lottsedel och vi avrådde från köp. Börsvärdet var då 165 Mkr. Analysen kan läsas här. (Gabather har nyligen genomfört en omvänd split 1:4 så aktiekursen går inte att känna igen från vår senaste analys.) Nu ett halvår och en företrädesemission senare är börsvärdet cirka 80 Mkr samtidigt som nettokassan ökat från 20 till cirka 35 Mkr.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons