Martin Lagerholm:Romaner gav nytt fokus åt krigshärjat Europa

Strax efter första världskriget skrevs några av 1900-talets mest betydande romaner. Även om de inte handlade om själva kriget är de tydligt märkta av det andliga tillstånd som rådde efter förödelsen, visar Åke Lundqvist i boken ”Krigets sorgebarn”.

Martin Lagerholm
Publicerad
Annons

”Jag är av den uppfattningen att om de allierade vid fredsförhandlingarna i Versailles inte hade röjt undan de etablerade dynastierna, utan i stället tillåtit någon medlem ur Hohenzollern-, Wittelsbach- eller Habsburg-huset att stanna kvar på sin tron, hade det inte blivit någon Hitler.” Winston Churchills kontrafaktiska övertygelse om fredsfördragets effekter på Europa och världen efter första världskriget, uttalad mot slutet av andra världskriget, är förstås svår att bedöma. Huruvida något slags barn faktiskt kastades ut med det versailleska badvattnet har under alla omständigheter livligt avhandlats det gångna seklet, inte sällan med jakande svar på frågan. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons