Dick Harrison:Så har skogen skapat det svenska samhället

”Jag har sällan fått så många aha-upplevelser”, skriver Dick Harrison om Gunnar Wetterbergs bok ”Träd”. Skogens betydelse för svensk ekonomi, kultur och politisk historia kan knappast överskattas – men fram till nu har det saknats ett översiktsverk om Sveriges träd- och skogshistoria.

Dick Harrison
Publicerad
Annons

När jag för min inre syn visualiserar större trädmängder – skogar, dungar, lundar, parker – letar sig mina tankar nästan alltid, på krokiga men bestämda vägar, fram till den herkyniska skogen. Få nu levande personer kan relatera till namnet, men i vår europeiska trädhistoria är det legendariskt. Hercynia ­silva var romarnas benämning på det vidsträckta trädbevuxna landet norr om Donau, från Schwarzwald i väster till Karpaterna i öster. Herkyniska skogen är Europas originalskog, den vildmark som i fragmentariserat skick möter oss i de gamla folksagorna, hos Hans och Greta, Snövit och alla de andra.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons