Håkan Lindgren:Att förstå sig själv är att våga åsidosätta sig själv

José Ortega y Gasset (1883–1955).
José Ortega y Gasset (1883–1955).

Är du nöjd eller missnöjd med den du är och det du vet? Svaret på den frågan säger något om dig som samhällsvarelse, menade José Ortega y Gasset vars klassiska verk om massornas revolt ännu talar direkt till vår samtid.

Håkan Lindgren
Publicerad
Annons

Egentligen skulle det räcka med ett citat. Här kommer det: ”Det råder inget tvivel om att mänskligheten djupast sett kan delas in i två slags varelser: de som ställer stora krav på sig själva, som tar på sig plikter och svårigheter; och de som inte begär något särskilt av sig själva, och för vilka livet bara handlar om att i varje ögonblick vara vad de redan är”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons