ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Skolverket: ”Skolor ska bara kunna stängas i samråd med läkare”

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vid fredagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten.
Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, och Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson vid fredagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten. Foto: Claudio Bresciani/TT

Att stänga skolor nu är inte lämpligt – om en enskild huvudman i något läge ändå stänger en skola måste en tydlig plan finnas för barnen. Det är beskedet från Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– Skolbarn driver inte den här epidemin, säger han.

Hannah Frejdeman, TT
Publicerad

Sedan i torsdags står det klart att regeringen inte tänker fatta beslut om att skolor ska stängas – man går därmed i en annan riktning än exempelvis Norge och Danmark.

Däremot ska kommuner och andra huvudmän i vissa fall – och i samråd med smittskyddsläkare – kunna fatta stängningsbeslut för enskilda skolor.

Men på fredagen varnade Folkhälsomyndigheten för konsekvenserna av att stänga skolor.

– Det går inte att bara stänga skolor och lämna barnen utanför utan att veta vart de tar vägen — av både sociala, psykiska men också smittskyddsskäl, säger generaldirektör Johan Carlson vid en pressträff på fredagen.

Stockholms stad, Sveriges största skolhuvudman, uppgav på fredagen att skolorna ska vara fortsatt öppna.

”Folkhälsomyndighetens bedömning är att det är osannolikt att friska barn sprider den här smittan. Är man frisk går man till skolan. Dock gäller nu extra vaksamhet på tidiga symtom på luftvägsinfektion, något vi uppmanar både lärare och vårdnadshavare att ta ansvar för”, skriver Susan Ottosen, pressekreterare på utbildningsförvaltningen till SvD.

Om enskilda skolor stänger måste kommunerna se till att det finns en plan för vart barnen ska ta vägen, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Vår signal till kommunerna är att innan man över huvud taget kan komma till ett läge att stänga skolor måste det finnas en planering för var de här barnen ska vara. De måste tas omhand, antingen i kommunal omsorg eller av andra vuxna eller av frivilligorganisationer — det finns många alternativ, säger Johan Carlson, som också sätter frågetecken för om det alls finns en effekt av att stänga skolor med friska barn som en försiktighetsåtgärd.

– Effekten är svag om den över huvud taget finns. Vi vet att skolor inte driver den här epidemin, skolbarn är i mindre utsträckning smittsamma. Därför kan den här åtgärden bli aktuell i ett annat läge, med kraftig regional spridning där man över huvud taget vill minska rörelsen i samhället.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson konstaterar att ansvaret för skolan ligger kvar hos huvudmännen – alltså kommuner och friskolors styrelser. Han säger också att Skolverket konsekvent hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanat de ansvariga i skolorna att följa dessa.

– I dag har vi inga beslut om att skolor ska vara stängda under en längre tid. Men det kan bli aktuellt på enskilda skolor eller i enskilda kommuner.

Enligt Fredriksson ska skolor bara kunna stängas i samråd med smittskyddsläkare. Om en skola behöver stänga under en längre tid, kommer det innebära att skoltimmar förskjuts till ett annat tillfälle.

– Man kan komma att förlänga skoldagarna och eleverna kan behöva läsa fler timmar per dag. Man kan också lägga ut undervisningen på lördagar och söndagar eller på lov, säger Fredriksson.

Att stänga ner en skola kan också innebära att skoltimmar kan förskjutas till kommande läsår.

I Sverige är nu totalt 755 människor bekräftat smittade och störst spridning av viruset syns fortfarande bland 40–60-åringar. Men totalsiffran över antalet smittade bör ses i ljuset av att Region Stockholm lagt om strategin och inte längre testar alla som är smittade.

Johan Carlson betonar vikten av att stanna hemma och begränsa sina sociala kontakter vid minsta tecken på sjukdom.

– På det viset minskar vi epidemins omfattning, säger Carlson.

Han påminde också om att de personer som tror sig vara smittade av viruset ska kontakta något av rådgivningsnumren, 1177 eller 113 13.

Tidigare i veckan meddelade Folkhälsomyndigheten att allmänna sammankomster med fler än 500 personer inte längre får hållas. Men mindre sammankomster är inte ett problem, enligt generaldirektör Johan Carlson.

– Det finns ingen anledning att ställa in små evenemang. Där finns inte de stora riskerna. Det är tvärtom viktigt att dessa aktiviteter pågår, säger han