Här har lönen stigit mest

Foto: TT

Vissa yrkesgrupper har sett sina lönekuvert svälla rejält de senaste fem åren. Och det är inte de mest väntade som toppar listan. I andra änden finns flera jobb där löneutvecklingen varit negativ.

Elin Svanberg
Publicerad
Annons

1 / 12

Lönestatistiken i artikeln är hämtad från Statistiska centralbyrån och deras statistikdatabas, där urvalet är baserat på yrkets genomsnittliga månadslön för både män och kvinnor.

Den procentuella utvecklingen är beräknad på skillnaden mellan den genomsnittliga månadslönen 2016 och 2021.

Storhushållsföreståndare: +40,7 procent

Foto: Pontus Lundahl/TT
Pontus Lundahl/TT
Foto: Pontus Lundahl/TT

Det allra största ökningen under de senaste fem åren kan föreståndare inom storkök stoltsera med. 2016 hade kategorin en snittlön på 27 300 kronor. Nu ligger samma siffra på 38 400 kronor, vilket är en ökning med 40,7 procent.

Återhämningen för hotell- och restaurang samt cateringsektorn efter pandemin har varit trög på grund av bristen på personal. Bristen har drivit upp lönerna på bred front för att locka folk. Förra hösten uppgav Branschföreningen för storkök att branschen hämmas på grund av personalbristen.

Månadslön 2016: 27 300 kronor

Månadslön 2021: 38 400 kronor

Förändring: +40,7 procent

Annons
Annons

2 / 12

Mathantverkare: +36,7 procent

Foto: Lars Pehrson
Lars Pehrson
Foto: Lars Pehrson

Näst på listan hamnar mathantverkare – eller livsmedelsförädlare som det också kallas. På fem år har medellönen ökat med 36,7 procent: från 24 800 kronor till 33 900 kronor.

Jobben inom kategorin är allt mellan konditor och bagare till ölbryggare och vintillverkare. Hit räknas alla som praktiskt förädlar det som är ät- drickbart. Liksom hotell- och restaurang har sektorn haft problem med att hitta personal efter pandemin.

Månadslön 2016: 24 800 kronor

Månadslön 2021: 33 900 kronor

Förändring: +36,7 procent

Annons
Annons

3 / 12

Direktörer: +34,1 procent

Foto: Johan Nilsson/TT
Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

Bra har det även gått för general-, region och kommundirektörer – som redan tidigare legat högt på listan över de mest välbetalda jobben. 2016 hade yrkesgruppen en medellön på 74 500 kronor. Under 2021 hade den siffran stigit till 99 900 kronor.

Det blir en procentuell ökning på 34,1 procent. Ökningen gör att gruppen går från en tidigare fjärdeplats till en andraplats på rankinglistan.

Månadslön 2016: 74 500 kronor

Månadslön 2021: 99 900 kronor

Förändring: +34,1 procent

Annons
Annons

4 / 12

Gruv- och stenbrottsarbetare: +31,8 procent

Foto: Karin WesslÈn/TT
Karin WesslÈn/TT
Foto: Karin WesslÈn/TT

Gruvindustrin har under många år gynnats av en allt högre efterfrågan och en rusch efter mineraler. För gruv- och stenbrottsarbetare har utvecklingen varit bra lönemässigt.

2016 hade yrkesgruppen en snittlön på 37 100 kronor. 2021 är den siffran uppe i 48 900 kronor. Under fem år har snittlönen ökat med nära en tredjedel eller 31,8 procent.

Månadslön 2016: 37 100 kronor

Månadslön 2021: 48 900 kronor

Förändring: +31,8 procent

Annons
Annons

5 / 12

Piloter: +20,8 procent

Foto: Johan Nilsson/TT
Johan Nilsson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT

I början av juli 2022 gick SAS:s piloter ut i strejk efter att parterna inte kommit överens i förhandlingarna om nytt kollektivavtal. Det är inte första gången. 2012 tvingades pilot- och kabinfacket in i ett avtal med försämrade löner, arbetstid och pensioner. I samband med avtalsförnyelser 2017 och 2019 bröt ytterligare strejker ut.

Trots att det har varit skakiga tider, speciellt i samband med pandemin – där flygbolaget tappade nästintill all sin trafik – har piloternas genomsnittliga lönen ökat med 20,8 procent de senaste fem åren. En bidragande faktor till ökningen är att många piloter blivit uppsagda under perioden. 2016 var snittlönen 62 000 kronor och 2021 hade den stigit till 74 900 kronor.

Månadslön 2016: 62 000 kronor

Månadslön 2021: 74 900 kronor

Förändring: +20,8 procent

Annons
Annons

6 / 12

Chef inom bank, finans eller försäkring: +20,3 procent

Foto: Marcus Ericsson/TT
Marcus Ericsson/TT
Foto: Marcus Ericsson/TT

2016 placerade sig yrkesgruppen högre chefer inom bank, finans eller försäkring som nummer ett på listan över yrken med högst snittlön. För 2021 toppar de listan igen. Under de senaste fem åren har löneutveckling för gruppen legat på plus 20,3 procent. Från en månadslön på 120 400 kronor till 144 900 kronor.

Månadslön 2016: 120 400 kronor

Månadslön 2021: 144 900 kronor

Förändring: +20,3 procent

Annons
Annons

7 / 12

Hamnarbetare: +4,7 procent

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Björn Larsson Rosvall/TT
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

En yrkeskategori som haft en betydligt lägre löneutveckling de senaste fem åren är hamnarbetare. Från 2016 till 2021 har snittlönen gått från 34 300 kronor till 35 900 kronor.

I slutet av mars 2022 varslade Hamnarbetarförbundet om blockad mot ryska fartyg som sympatiåtgärder för sina kollegor i Ukraina. Sveriges hamnar drog sedan förbundet till domstol för blockaden.

Månadslön 2016: 34 300 kronor

Månadslön 2021: 35 900 kronor

Förändring: +4,7 procent

Annons
Annons

8 / 12

Bartender: +2,3 procent

Foto: Tomas Oneborg
Tomas Oneborg
Foto: Tomas Oneborg

Bland bottennoteringarna med lägst löneökningarna finns bartenders, där utvecklingen i snitt varit knappt en halv procent per år. Yrkesgruppen, som påverkats kraftigt av nedskärningar och restriktioner under coronapandemin, går från en snittlön på 25 900 kronor 2016 till en lön på 26 500 kronor 2021.

Månadslön 2016: 25 900 kronor

Månadslön 2021: 26 500 kronor

Förändring: +2,3 procent

Annons
Annons

9 / 12

Kranförare: +1,4 procent

Foto: Tomas Oneborg
Tomas Oneborg
Foto: Tomas Oneborg

För Sveriges dryga 1 500 kranförare har löneökningen varit blygsam och yrkesgruppen hamnar knappt på plussidan med bara 1,4 procent. Yrkesgruppen hade 2016 en genomsnittlig lön på 35 000 kronor. Till 2021 hade den ökat med till en lön på 35 500 kronor, vilket blir endast en hundralapp per år.

Månadslön 2016: 35 000 kronor

Månadslön 2021: 35 500 kronor

Förändring: +1,4 procent

Annons
Annons

10 / 12

Kassapersonal: –2,5 procent

Foto: TT
TT
Foto: TT

Jämfört med kranförare så har det gått lite sämre i löneutveckling för kassapersonal. 2016 låg den genomsnittliga månadslönen på 24 300 kronor, 2021 ligger samma siffra på 23 700 kronor. Det är en procentuell minskning med 2,5 procent –eller en halv procent per år för de som arbetar i matbutiker och kiosker, men även gym och liknande.

Under coronapandemin var det många i yrkesgruppen som sades upp på grund av sparåtgärder när kundunderlaget inte längre fanns kvar. Men efter två år ser det ut att ha ljusnat.

Månadslön 2016: 24 300 kronor

Månadslön 2021: 23 700 kronor

Förändring: −2,5 procent

Annons
Annons

11 / 12

Maskinoperatör inom mejeri: –6,4 procent

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Maskinoperatör, eller CNC-operatör, har som uppgift att kvalitetssäkra ett produktionsflöde från början till slut och sköta de datorstyrda maskinerna som finns i produktionen.

Yrkesgruppen hamnar näst sist på listan med en löneminskning på 6,4 procent. För fem år sedan, 2016, hade en operatör 28 300 kronor i snitt i månadslön. 2021 ligger den siffran på 26 500 kronor.

Månadslön 2016: 28 300 kronor

Månadslön 2021: 26 500 kronor

Förändring: −6,4 procent

Annons
Annons

12 / 12

Hotell- och konferenschefer: –14,4 procent

Foto: Lars Pehrson
Lars Pehrson
Foto: Lars Pehrson

Bland de yrkesgrupper som tappat allra mest i lönekuvertet finns högre chefer inom hotell och konferens, en bransch som haft det svårt med hitta lönsamhet under coronapandemin.

2016 tjänade denna yrkesgrupp 51 400 kronor i månaden, en siffra som sjunkit med 14,4 procent till 44 000 kronor 2021. Det vill säga nära en minskning på 3 procent per år.

Månadslön 2016: 51 400 kronor

Månadslön 2021: 44 000 kronor

Förändring: −14,4 procent

Källa: Informationen är hämtad från SCB:s databas med lönestatistik. Urvalet är genomsnittlig månadslön för män och kvinnor inom yrke (SSYK2012) 2016 och 2021.

YRKENA MED BÄST GENOMSNITTLIGA LÖNEUTVECKLING SEDAN 2016
YRKEMÅNADSLÖN 2016RANK 2016MÅNADSLÖN 2021RANK 2021FÖRÄNDRING LÖN, %
Storhushållsföreståndare27.30031138.400168+40,7%
Övriga livsmedelsförädlare24.80036833.900245+36,7%
Övriga utbildare och instruktörer30.10024940.900142+35,9%
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.74.500499.9002+34,1%
Gruv- och stenbrottsarbetare37.10012448.90067+31,8%
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.22.50039028.700344+27,6%
Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 164.5001181.6007+26,5%
Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtsslagare27.10031834.100239+25,8%
Telefonister24.00037830.100316+25,4%
Advokater48.7005060.80034+24,8%
Ingenjörer och tekniker inom industri, logistik och produktionsplanering34.20016742.400122+24,0%
Företagssköterskor32.60019740.100147+23,0%
Receptarier31.80021239.000163+22,6%
Ekonomi- och finanschefer, nivå 169.800785.3005+22,2%
Webbmaster och webbadministratörer32.60019839.800155+22,1%
Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl.55.9003068.20021+22,0%
Övriga jurister36.00013643.900106+21,9%
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 266.700881.3008+21,9%
Bensinstationspersonal23.90038029.100337+21,8%
Restaurang- och kökschefer, nivå 230.90023137.500176+21,4%
Fotterapeuter25.00036230.300309+21,2%
Verkställande direktörer m.fl.72.100587.3004+21,1%
Avdelningschefer inom förskola, nivå 146.8005556.60038+20,9%
Piloter m.fl.62.0001674.90012+20,8%
Övrig servicepersonal25.80034731.100294+20,5%
Produktionschefer inom tillverkning, nivå 243.5007152.40051+20,5%
Gruppledare för kontorspersonal36.30013143.700108+20,5%
Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1120.4001144.9001+20,4%
YRKENA MED SÄMST GENOMSNITTLIGA LÖNEUTVECKLING SEDAN 2016
YRKEMÅNADSLÖN 2016RANK 2016MÅNADLÖN 2021RANK 2021FÖRÄNDRING, LÖN %
Övriga designer och formgivare40.8009242.300123+3,7%
Översättare, tolkar och lingvister m.fl.33.10018634.300230+3,6%
Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 159.2002361.20033+3,4%
Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl.35.80014037.000181+3,4%
Gjutare27.40030828.200351+2,9%
Lantmätare42.7007943.900105+2,8%
Industrielektriker32.70019433.600248+2,8%
Bartendrar25.90034326.500371+2,3%
Övriga förmedlare34.80015535.600203+2,3%
Övriga specialister inom hälso- och sjukvård37.40012038.200169+2,1%
Kranförare m.fl.35.00015235.500204+1.4%
Mäklare inom finans91.300291.30030,0%
Förtroendevalda31.70021531.600283-0,3%
Skräddare och ateljésömmerskor m.fl.27.40031027.100363-1,1%
Optikerassistenter27.40030626.800368-2,2%
Kassapersonal m.fl.24.30037623.700387-2,5%
Chefstjänstemän i intresseorganisationer55.1003253.70047-2,5%
Bilrekonditionerare, fönsterputsare och övriga rengöringsarbetare24.80037024.100386-2,8%
Maskinoperatörer, mejeri28.30028826.500370-6,4%
Hotell- och konferenschefer, nivå 151.4004244.000101-14,4%
Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons