”Lag om forskning har fått skadliga följder”

Professor Karin Dahlman-Wright vid Karolinska institutet har blivit huvudperson i ett uppmärksammat fall kring forskningsetik. Fallet ska härnäst prövas i Högsta förvaltnings­domstolen.
Professor Karin Dahlman-Wright vid Karolinska institutet har blivit huvudperson i ett uppmärksammat fall kring forskningsetik. Fallet ska härnäst prövas i Högsta förvaltnings­domstolen. Foto: Marcus Ericsson/TT

Ett aktuellt fall om oredlighet i forskning visar på de problematiska konsekvenser som lagen och dess tillämpning inneburit. Det skriver professor emeritus Lars Jacobsson.

Publicerad
Annons

Den mest utdragna forskningsetik­processen som hittills drabbat forskar­miljön skall nu avgöras av Högsta förvaltnings­domstolen. Det handlar om bilder som publicerats i fyra vetenskapliga arbeten som resultatet av flera forskar­gruppers arbete, med förre prorektorn vid Karolinska Institutet professor Karin Dahlman-Wright som korresponderande författare. Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF, beslutade i april 2020 att Karin Dahlman-Wright gjort sig skyldig till oredlighet i forskning genom att hon ”förfarit grovt oaktsamt”. Hon överklagade beslutet till förvaltnings­rätten i Uppsala som upphävde nämndens beslut. NPOF överklagade i sin tur Förvaltnings­rättens dom till kammar­rätten i Stockholm som även den avvisade NPOF:s beslut. NPOF överklagade då till Högsta förvaltnings­domstolen för att få en prejudicerande dom som vägledning för sitt fortsatta arbete. Agerandet är anmärkningsvärt på flera sätt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons