Hans Ruin:Vår ojämlikhet är långtifrån självklar

Carl XVI Gustaf på besök i Teotihuacán, 2002. Staden är en av de platser som författarna menar präglades av icke-hierarkiska strukturer.
Carl XVI Gustaf på besök i Teotihuacán, 2002. Staden är en av de platser som författarna menar präglades av icke-hierarkiska strukturer. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Man brukar förutsätta att mänskliga hierarkier växte fram i takt med att vi började bruka jorden. I en ny bok menar David Graeber och David Wengrow tvärtom att somliga civilisationer förblev egalitära under lång tid, och att världen knappast behöver se ut som den gör i dag.

Hans Ruin
Publicerad
Annons

Den politiska filosofin tar i regel sitt avstamp i Thomas Hobbes och Jean-Jacques Rousseau, som båda verkade under upplysningens århundrade. I sina förslag på hur samhället bäst organiseras utgår de från olika ursprungspositioner. Hos Hobbes är det ett allas krig mot alla och hos Rousseau är det en ursprunglig frihet som sedan går förlorad. Beroende på vilken historieskrivning man väljer landar man i olika lösningar, hos Hobbes i en oinskränkt statsmakt som kan tygla våldet, medan Rousseau föreställer sig en radikal demokrati som kan förvalta den ursprungliga friheten genom en ”allmänvilja”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons