ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

Berika fattig statistik

Foto: Joanna Andreasson

Andreas Bergh vill ta fram regelbunden statistik över långvarig fattigdom. Det gjordes tidigare, men nu har det fallit mellan stolarna.

Andreas Bergh
Publicerad

År 2020 levde knappt 15 procent av svenskarna i hushåll vars disponibla inkomst understeg 60 procent av medianen. SCB kallar detta låg ekonomisk standard. Bland forskare är det gängse begreppet relativ fattigdom. Det förekommer som bekant relativ fattigdom även i ett rikt land som Sverige. Även hushåll som i ett globalt perspektiv räknas som höginkomsttagare kan vara relativt fattiga i Sverige. Betyder det att vi inte behöver oroa oss för relativ fattigdom? Riktigt så enkelt är det inte. Det kan vara påfrestande att ha det markant sämre ställt än de flesta andra i samhället. Få svenska hushåll jämför sig med levnadsstandarden i Bangladesh. Så hur oroliga ska vi vara för de 15 procent som hamnar under det svenska fattigdomsstrecket?

Laddar…