Sten Wistrand:Skräckromantik med en sällsam glimt i ögat

Självporträtt av E T A Hoffmann (1776–1822).
Självporträtt av E T A Hoffmann (1776–1822).

Det vi kallar vansinne kan rymma insikter som är förborgade för den trångsynte rationalisten, visade E T A Hoffmann. 200 år efter sin död fortsätter den tyske skräckpionjären att översättas och utges i en aldrig sinande takt.

Publicerad
I sin essä om ”das Unheimliche” tog Sigmund Freud avstamp i E T A Hoffmanns novell ”Sandmannen”. Illustration av Mario Laboccetta ur ”Tales of Hofmann” från 1932.

I sin essä om ”das Unheimliche” tog Sigmund Freud avstamp i E T A Hoffmanns novell ”Sandmannen”. Illustration av Mario Laboccetta ur ”Tales of Hofmann” från 1932.

Annons

När vår svenske Amadeus, poeten Per Daniel Amadeus Atterbom, den 1 juli 1817 lämnade Ystad för sin stora kontinentala resa var siktet först inställt på Berlin – och där hägrade ett möte med den tyske Amadeus, Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Atterbom var, som han skriver i sina ”Minnen från Tyskland och Italien”, ”högst nyfiken att se en så besynnerlig individualitet ansigte mot ansigte”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons