Harald Gustafsson:Svenska neutraliteten mer dröm än verklighet

Amerikanska soldater landstiger i Sverige under Natos årliga Baltops-övning i Östersjöområdet, 2019.
Amerikanska soldater landstiger i Sverige under Natos årliga Baltops-övning i Östersjöområdet, 2019. Foto: Alamy

Det militärt samarbetssökande Sverige har beskrivits som ”mer Nato än de flesta Nato-medlemmar”, men fortfarande är självbilden som världens samvete stark. Snart kan det vara dags att skriva neutralitetens dödsruna, men när föddes den egentligen – och är den inte redan begraven?

Harald Gustafsson
Publicerad
Annons

Vi som var unga under kalla kriget lärde oss närmast som en trossats ”alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig”; det var formeln för den svenska utrikespolitiken. I skolan fick vi lära oss att vara stolta över det tappert neutrala Sverige, Sverige som den förnuftiga tredje ståndpunkten mellan de stridande ideologierna i världen, Sverige som den opartiska brobyggaren. Det är svårt att beskriva chocken när Dag Hammarskjöld dog, han var ju svensken som skulle ställa allt till rätta i världen. Och det kunde han göra just eftersom att han kom från ett neutralt land, ett land som stått utanför krig i långt över hundra år.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons