Annons

Den autonoma gruvan är snart här

I framtiden kan manuell arbetskraft inom gruvindustrin vara ett minne blott. Nu pågår ett projekt hos Luleå tekniska universitet med partners som syftar till att flytta gränserna för autonomi, produktivitet och säkerhet.

Ännu finns det mycket kvar att utveckla och effektivisera i samhället. En del av den framtida visionen är autonoma gruvor. I ett tillämpat forskningsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitet med lokala partners från norra Sverige som RISE, BI Nordic, FieldRobotix, ThingWave och Neava genomförs pilotdemonstrationer av 5G-uppkopplade drönare i gruvmiljö.

– Det långsiktiga målet är att få en helautomatiserad drift under jord; vi hoppas på att helt kunna eliminera manuellt arbete i gruvbrytningen i framtiden. För att kunna genomföra det måste vi lära maskiner att kommunicera i realtid på ett säkert och effektivt sätt, säger Karl Andersson, projektledare för forskningsprojektet och professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet.

Kan bearbeta enorma mängder data i realtid

För att lyckas med studien är själva 5G-tekniken avgörande. 5G är en förkortning för femte generationens mobilnät och ger en snabbare uppkoppling med större kapacitet. Det är sådana teknikfördelar som möjliggör utforskandet av den autonoma gruvan.

– Kombinationen av robust datakommunikation från 5G och en teknik som kallas edge gör att vi kan bearbeta enorma mängder data i realtid på ett helt annat sätt än tidigare. Det kan jämföras med bilkörning; om man som förare först hade kunnat reagera efter en halv sekund i stället för direkt hade det uppstått komplikationer. Det är den typen av problem som vi slipper med drönarna i gruvan nu, säger han.

Emil Svanberg på RISE och Karl Andersson vid Luleå tekniska universitet.

Sårbart utan slutet nätsystem

Förutom att bidra till en tätare integration mellan cybervärlden och den fysiska, finns det även andra fördelar med tekniken. Edge computing innebär att man kan hantera data närmare användaren, vilket gör att man slipper flytta den långa sträckor över juridiska gränser. Dessutom blir hela tjänsten mer autonom, med kompletta lokala digitala ekosystem.

– Utan ett slutet nätsystem blir vi sårbara. Om någon klipper en kabel någon annanstans i dag kan det göra att driften i gruvan pausas. Med projektet vill vi visa att all information kan hållas inom företaget, smidigare och säkrare, säger Emil Svanberg, enhetschef för dataplattformar och system på RISE.

Vill bidra till den gröna omställningen

Samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och deras partners, finansierat av NextGenerationEU genom Vinnova, visar hur det på ett experimentellt men forskningsbaserat sätt går att utforska teknikens möjligheter. Även om pilotprojektet i norra Sverige är kopplat till gruvindustrin hoppas man kunna dra nytta av projektets slutsatser också inom andra industrier. Framöver hoppas de att kunskaperna ska kunna bidra till den gröna omställningen.

– Vi har ett helt samhälle som behöver ställas om till fossilfritt. Ju mer vi kan lära oss om intelligenta system som det AI-system vi använder i pilotprojektet, desto mer kommer vi sannolikt kunna effektivisera elektrifieringen i landet, säger Emil Svanberg.