Annons

Hållbart i matbutiken men inte på sparkontot

Trots en ökning på 10 procentenheter är det fortfarande alldeles för få som ser kopplingen mellan hållbar konsumtion och hållbart sparande. Medan vi inom ekologisk matkonsumtion ser rekordökningar år från år, ser det sämre ut med sparandet trots en ökning. Allt fler tror dock att ett aktivt hållbarhetsarbete ökar möjligheten till en högre avkastning, en ökning med över 10 procentenheter. Och förändringen är störst bland männen.

Fyra av tio svarar att ett företags hållbarhetsarbete påverkar dem vid ett investeringsbeslut.

Fyra av tio svarar att ett företags hållbarhetsarbete påverkar dem vid ett investeringsbeslut.

Fyra av tio svarar att ett företags hållbarhetsarbete påverkar dem vid ett investeringsbeslut.

Fyra av tio svarar att ett företags hållbarhetsarbete påverkar dem vid ett investeringsbeslut.

Fyra av tio svarar att ett företags hållbarhetsarbete påverkar dem vid ett investeringsbeslut.

Fyra av tio svarar att ett företags hållbarhetsarbete påverkar dem vid ett investeringsbeslut. Fler män, 39%, än kvinnor, 35%, väger numer in företags hållbarhetsarbete när de fattar sina investeringsbeslut med övertygelsen att det ger mer i plånboken.

– Jag tycker så klart fortfarande att siffran är för låg och vi vill inte tappa kvinnorna, men det är helt klart att vi ser en rörelse, likt annan konsumtion, i rätt riktning. Fler börjar förstå att avkastning och hållbarhet hänger ihop. Det är ingen konflikt, säger Liza Jonson, vd SPP Fonder.

Intressant är också den tydliga attitydförändringen hos framförallt männen.

– Det är uppenbart att det inte räcker att vädja till människors samvete om man vill få fler att välja hållbara fonder. Det är först när människor inser att hållbara fonder även är bättre för den egna plånboken som de ökar i omfattning, fortsätter Liza.

Stora skillnader

Det går också att utläsa av undersökningen att det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper, där företagens hållbarhetsarbete framförallt påverkar de yngres beslut och att betydelsen för gruppen ökar.

– Det kan bero på att det är de som nu får ta konsekvenserna av att tidigare generationer inte tagit klimathotet på allvar. De vill helt enkelt stödja företagen som sitter på lösningarna, fortsätter hon.

En tredjedel av de tillfrågade tror att hållbara fonder har högre avgifter än andra fonder vilket är en tydlig ökning jämfört med föregående år. Bilden är dock tudelad genom att även är något fler i år jämfört med år 2014 tror att hållbara fonder har en lägre avgift än andra.

– Jag tror det hänger ihop med att ekologiska produkter generellt är dyrare, så det tas för givet att något som är bättre också ska kosta mer. Den tesen stämmer dock inte helt när det kommer till sparande. Bara häromdagen presenterades en undersökning som visade att hållbara fonder inte bara hade lägre avgifter i snitt. De hade även presterat bättre, avslutar Liza.

Vill du veta mer om hur du kan privatspara hållbart? Läs här.

Annons
Detta är en annons från SPP, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.