”Ge patienter upprättelse vid brister i psykiatrin”

Det råder stora problem med bristande vård- och patientsäkerhet inom psykiatrin. Svenska staten måste vidta åtgärder för att säkra individernas rätt till upprättelse och kompensation vid övergrepp och bristande patientsäkerhet, skriver Jimmie Trevett, RSMH.

Publicerad
Stina Stjernkvist/TT
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Annons

Hösten 2014 skrevs en flicka in på Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP). I stället för en god och säker vård felbehandlades hon av vårdgivaren och under våren 2015 utsattes hon för våldtäkt av en annan patient på avdelningen. Händelserna hade undvikits om vården hade följt gällande lagstiftning och haft ett fungerande patientsäkerhetsarbete. Under sin tid i vården har flickan åsamkats skador för vilka hon troligen kommer behöva stöd för lång tid framöver. Hon har förlorat flera år av normal barndom, utbildning och möjligheter till en trygg uppväxt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons