Björn Lindahl:Metanol en het fråga som utmanar sjöfarten

Björn Lindahl

Sjöfartens utsläpp av klimatgaser är en het fråga inom näringen. Men är metanol som drivmedel ett alternativ i en industri där varje dollar räknas i en knivskarp konkurrens om laster och uppdrag?

Publicerad
Eftersom dagens fartygsmotorer inte kan använda lågsvavlig olja utan att byggas om, eller genom att så kallade ”scrubbers” monteras för att rensa bort svavlet från avgaserna, är det i det perspektivet som metanol kan vara en attraktiv lösning, skriver Björn Lindahl.

Eftersom dagens fartygsmotorer inte kan använda lågsvavlig olja utan att byggas om, eller genom att så kallade ”scrubbers” monteras för att rensa bort svavlet från avgaserna, är det i det perspektivet som metanol kan vara en attraktiv lösning, skriver Björn Lindahl.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Annons

OSLO Att frakta varor till havs är ett miljövänligt och energisnålt alternativ i förhållande till landtransporter. Världens handelsflotta på 91 000 fartyg transporterar 10 miljarder ton på ett år. Men sjöfarten kan bli mer miljövänlig, framförallt genom att fasa ut bunkeroljan som de flesta fartyg fortfarande använder. Den består av restprodukten som är kvar när raffinaderierna har delat upp råoljan i bensin, diesel och andra produkter.

Lokalt kan fartygen bli miljöbomber när de ankrar upp i en hamn på grund av de höga svavelutsläppen. Just nu håller världens rederier på att anpassa sina fartyg till de nya reglerna för svavelutsläpp i den internationella sjöfartsorganisationen IMO. År 2020 kommer det inte att vara tillåtet att använda olja med en högre svavelhalt än 0,5 procent. Idag ligger gränsen på 3,5 procent.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons