Carl-Johan Malmberg:Bevingade ord ger höjd åt tanken

”Känn dig själv.” ”Skynda långsamt.” ”Av intet föds intet.” Ordspråk kan fungera som en sorts existentiella vägvisare genom livet. En som tidigt identifierade deras kraft var Erasmus av Rotterdam, som i ”Adagia” samlade tusentals talesätt och ordspråk.

Carl-Johan Malmberg
Publicerad
Annons

Inte sällan återvänder jag till en essä av Kenneth Burke. Den skrevs 1941 och har titeln ­”Literature as equipment for living”, Litteratur som livsredskap, och den har under årens lopp tett sig för mig som ett både fräscht och utmanande sätt att se på skönlitteraturen. Burke, amerikansk litteraturteoretiker läser ­”Oxford book of proverbs” och ser i ordspråken en litteratur där ”allt är ’medicin’. Ordspråken syftar till tröst eller vedergällning, till förmaningar, uppmuntran eller förutsägelser”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons