Vikingatida polacker flyttade till skånska Sjöbo

Foto: Staffan Löwstedt

”Sjöbo kommun blev för några decennier (ö)känt för invånarnas negativa inställning till flyktinginvandring; det anordnades rentav en lokal folkomröstning om saken. Men det sägs att kommunen i själva verket befolkades relativt sent – av polacker. Stämmer det?”

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Inte riktigt, men nästan. Vad frågeställaren syftar på är resultaten av arkeologiska undersökningar på Mölleholmen – en gammal ö, i dag en udde, i den sydskånska Ellestadssjön. När man grävde ut bosättningslämningar på udden påträffades rester efter en befolkning som flyttat dit på 900-talet eller 1000-talet.

En analys av keramiken visade att det rörde sig om samma typ av lergods som tillverkades vid Oders mynning, ett område som då befolkades av ett västslaviskt folk som nordborna kallade vender; de var besläktade med de västslaver som i dag kallas polacker, men det vore fel att använda denna sentida term om dem.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons