Annons

Här får ditt barn träna hjärnan

Precis som kroppen behöver fysisk aktivitet behöver även våra hjärnor tränas.
Men hur tränar man hjärnan på bästa sätt?

Jana Söderberg är verksamhetsansvarig på Motivationslyftet – en metod som tränar barn och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för skolarbete, hälsa och samhället.

– Det här är ett sätt att stärka ungas motivation här och nu, men även för att framtidssäkra för kommande utmaningar.

För att hantera och vända kurvan för den psykiska hälsan bland unga arbetar flera grund- och gymnasieskolor i dag med Motivationslyftet – en metod utvecklad av Motivationslyftet by Star for Life som Skandias stiftelse Idéer för livet varit med och stöttat sedan starten.

Motivationslyftet erbjuder grund- och gymnasieskolor i Sverige en metod och arbetsmaterial som strukturerat och forskningsbaserat tränar barn och ungdomars självledarskap och ansvarstagande för skolarbete, hälsa och samhället.

– Hjärnan är skapt för att kämpa för överlevnad, den är inte programmerad för den välfärdsnivån vi lever i idag. Därför är det viktigt att vi ökar vår medvetenhet och avsätter tid för mental träning, säger Jana Söderberg, verksamhetsansvarig på Motivationslyftet.

För varje år som går kommer det nya rapporter som pekar på samma sak. Den psykiska hälsan bland barn och unga blir ett allt större problem.

Ser man till skolan går problematiken åt båda hållen. Dels finns det barn och unga som faller in under ”högpreseterande” vilket kan leda till prestationsstress, oro och utbrändhet i en tidig ålder. Sen finns det barn och unga som har det svårt i skolan och till slut ger upp och faller in under ”hemmasittare”.

Vad får eleverna träna på?

– Det handlar om att hjälpa eleverna förstå hur man kan förhålla sig till saker och ting, att i en situation kunna ta ett steg tillbaka och se vad man kan påverka och inte. Hjärnan kan bara hantera en tanke åt gången och vet du inte då hur du ska hantera den tanken blir du handlingsförlamad eller dras med i andras val vilket leder till stress och oro. Vi ger unga de rätta verktygen för att stärka sitt självledarskap och sin motivation här och nu, men även för att förbereda dem för kommande utmaningar i framtiden.

Idag har man implementerat metoden på 52 skolor i Sverige. Jana Söderberg understryker vikten av att metoden behöver integreras i samtliga ämnen, så eleverna får en djupare förståelse för hur allt hänger ihop.

Det är Motivationslyftets vision att kunna påverka den svenska skolutvecklingen genom att integrera självledarskapsträning i skolschemat för alla årskurser.