Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Triumfen – så blev vetenskapen ”covidifierad”

Vaccin utvecklat i rekordfart, diagnostiska snabbtest och detaljerad kartläggning av sjukdomsspridningen i realtid. Pandemin har varit en triumf för vetenskapen. Men den har också blottlagt några av forskarvärldens stora svagheter – och vad som behöver förändras.

Ed Yong
Publicerad

Hösten 2019 fanns det noll forskare som studerade covid-19. Exakt noll, eftersom ingen visste att sjukdomen existerade. Viruset som orsakar den, sars-cov-2, hade varken blivit identifierat eller fått sitt namn.

Några månader senare hade det spritt sig till mer än 170 länder och startat den största omsvängningen i den moderna vetenskapens historia. Tusentals forskare släppte det de höll på med och började arbeta med pandemin i stället. Forskningsvärlden blev fullständigt covidifierad.