”En ineffektiv åtgärd i klimatarbetet”

Foto: Janerik Henriksson/TT

Det är svårt att garantera att klimat­kompenserande skogs­investeringar tillför någon extra klimatnytta. Det skriver sex forskare i en slutreplik.

Publicerad
Annons

Vi välkomnar repliken från Carbon Capture Companys vd. Vi, EU, Sveriges regering och Christoffer Bonde delar målet att främja ett starkt och lönsamt skogsbruk som bidrar till klimat­arbetet både genom upptag av växthus­gaser och minskade utsläpp. Vad vi ställer oss kritiska till är den klimat­kompensation som just nu lanseras av företag som Carbon Capture Company, eftersom vi anser att den är dyr, kortsiktig och ineffektiv. Den är dyr eftersom endast delar av investeringen når skogsägaren, i Carbon Capture Companys fall bara 50 procent (Reportage i P1 morgon 9 augusti 2021). Klimat­kompensationen är också ofta kortsiktig och osäker. I Carbon Capture Companys fall säljs projekt­kontrakt som avser spara skog under en 20-årsperiod. Investeringar av detta slag fångar inte upp avverkningar som sker före eller efter avtals­perioden. De förpliktigar inte heller skogsägare med relativt stor andel ung skog till några långsiktiga klimatinsatser, eftersom skogen ändå inte skulle avverkas under den aktuella 20-årsperioden. Vidare är insatserna ineffektiva eftersom nyplantering, gödsling, röjning och gallring ökar skogens tillväxt och ger skogsägaren ökad inkomst redan utan klimat­kompensation. Det är därför svårt att garantera att klimat­kompenserande skogs­investeringar tillför någon extra klimatnytta.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons