Svenska män friskast i Norden

Vi i Norden lever längre och är friskare än i de flesta andra länder. Men friskast av oss alla är isländska kvinnor – och svenska män.

Johan Nilsson/TT
Publicerad
Annons

Forskare har försökt beräkna medellivslängden och sjukdomsbördan i de nordiska länderna, det vill säga i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark och de tre autonoma områdena Grönland och Färöarna (Danmark) samt Åland (Finland).

Resultatet, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet, visar – föga förvånande – att den förväntade livslängden var högre i de nordiska länderna än i övriga världen. Högst av dem alla åtnjuter Islands kvinnor där en kvinna antas leva i 85,9 år, jämfört med 75,6 år globalt. Bland männen, däremot, är det svenskarna som är mest seglivade. I Sverige förväntas en man leva i 80,8 år, att jämföra med 70,5 år i resten av världen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons