”Harrison har rätt – kraven är för låga på universitetet”

Professor Dick Harrison har konsta­terat allvarliga kvalitetsbrister inom historieämnet i Lund. Och när vi studerar utformningen av prov i Uppsala och Lund framgår att graden av problematisering skiljer sig åt. Det skriver Christopher Lagerqvist, University of Oxford, och Josefin Holmström, University of Cambridge.

Publicerad
Annons

Hur står sig framstående svensk ­högre utbildning i internationella jäm­förelser? Vi har valt att jämföra de provfrågor som ställs i historia och litteraturvetenskap i Uppsala och Lund med de som ställs i Oxford och Cambridge. Valet av provfrågor är centralt då det påverkar studenternas läsning av littera­turen och signalerar vilken typ av kunskap som studen­terna förväntas tillgodogöra sig. Dessutom utgör förmågan att ställa frågor till det förflutna den veten­skapliga kärnan i såväl historia som litteraturvetenskap.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons