ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Ryssland har länge utmanat andra stater”

Om Väst borde ha tagit större hänsyn till ryska säkerhetsintressen borde Ryssland rimligtvis ha visat större respekt för de forna Sovjetstaternas suveränitet och självständighetssträvanden. Det skriver Markus Göransson, fil. dr. i internationell politik, i en replik.

Uppdaterad
Publicerad

Jens Stilhoff Sörensen skriver att rysk utrikespolitik inte är revanschistisk utan inriktad på att bevara status quo. Det är ett resonemang som övertygar i vissa avseenden och erbjuder ett korrektiv till några av de mest historielösa analyserna av rysk aggression som har florerat på senare tid. Från ryskt håll är det lätt att uppfatta den politiska utvecklingen i Europa sedan kalla krigets slut som att västmakterna i allt högre grad har inkräktat på ryska intressesfärer och därmed hotat den europeiska maktbalans som upplevs garantera rysk säkerhet. Ryska maktspråk i Georgien, Ukraina och andra forna Sovjetrepubliker kan ses som reaktioner på utfästelser om närmare samarbete med och medlemskap i EU och Nato.

Laddar…