”Ge bönderna betalt för att värna vår kulturmiljö”

Gamla tiders odlingslandskap blir allt mer säll­synt. I dag vårdas landsbygdens kultur­miljöer till stor del av lantbrukare när de får tid över. För att vända utvecklingen bör vi ge bönderna betalt för att värna den biologiska mångfalden, skriver riks­antikvarie Lars Amréus och Leif Denneberg, generaldirektör för Jordbruksverket.

Publicerad
Annons

Mångfalden av växt- och djurliv är allvarligt hotad i odlingslandskapet. Läget förvärras av att viktiga livsmiljöer som stenmurar, öppna diken och åkerholmar försvinner. Genom att ge lantbrukare betalt, via EU:s jordbruksstöd, för att sköta om hotade kulturmiljöer skulle situationen kunna förbättras och utvecklas jäm­sides med ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons