Stadier i människans evolution.
Stadier i människans evolution. Foto: Science Photo Library/TT

Viktiga fynd ger ledtrådar om människans förhistoria

Under senare tid har sex viktiga fynd gjorts som utgör milstolpar på vägen mot att förstå människans evolution och historia.

Martin Wallström
Publicerad

Nyligen gjordes moderna analyser av skallar som upptäcktes i den grekiska Apidimagrottan på 1970-talet. Analyser som visar att Homo sapiens kan ha vandrat till Europa redan för 210 000 år sedan. Det är en av de senaste i en rad av viktiga upptäckter om människans historia. Flera upptäckter har gjorts som kompletterar det än så länge ofullständiga pusslet över människans vandringar från Afrika till Europa, Asien och Amerika. Enligt forskare vid Smithsonian Institute har framför allt de sex fynd vi berättar om här varit särskilt intressanta under 2018 när det gäller förståelse av människans evolution och historia.

Israel: Fynd från tidig migration utanför Afrika