Greenpeace: Mirakelriset finns inte

Trots enorma investeringar finns ännu ingen livskraftig variant av ­det gyllene riset. Lösningen på svält och fattigdom återfinns inte i att genmodifiera mat till fattiga med osäker effekt utan i en rättvisare fördelning av resurser, skriver Gunnar Lind från Greenpeace i en replik.

Publicerad
Annons
Vitt ris jämfört med gyllene ris, som har tagits­ fram med modern genteknik. Foto: Isagani Serrano/CPS

REPLIK | GENTEKNIK

Torbjörn Fagerström och Jens Sundström skriver i en debatt­artikel i SvD (15/8) bland annat att Greenpeace syn på gen­manipulation leder till under­näring hos fattiga samt att Greenpeace har stött hand­gripliga metoder för att underminera eller sabotera vetenskap.

Artikeln innehåller en rad felaktigheter. Först och främst har Greenpeace aldrig understött, och kommer aldrig att understödja, att våld används. Vi är en icke-våldsorganisation och ­kommer så att vara i alla lägen.

Sedan är det värt att poäng­tera att det specifika ”golden rice” som artikelförfattarna fram­håller som lösningen på svälten globalt, inte finns. Inte för att Greenpeace och andra organisa­tioner har kritiserat det, utan för att man trots över 20 års forskning och enorma investeringar ännu inte har lyckats skapa­ en livskraftig variant av ­riset. Man har heller inte lyckats visa att det kan innehålla vitamin A på det vis som man ­önskat.

Annons
Annons

Även om artikelförfattarna vill anklaga Greenpeace för att vara orsaken till undernäring hos världens fattiga, så är det nog knappast någon som vare sig tror Greenpeace är orsaken till fattigdom eller att genmanipulerad mat är lösningen.

Huvudfrågan kring fattigdom och svält globalt i dag handlar om fördelning av befintliga ­resurser. Det är inte sant att vi inte har tillräckligt med mat för att mätta jordens befolkning. Tvärtom produceras och slängs enorma mängder mat varje år. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation slängs så mycket som en tredjedel av all mat som produceras globalt årligen.

Anledningen till att vi har svält och fattigdom är att den globala ekonomin fördelar ­resurser extremt orättvist. Häri ligger problemet och det är där vi måste finna en lösning. Den återfinns inte i att genmodifiera mat till fattiga med osäker effekt.

Genmodifiering kommer nämligen med en rad problem.

Den första versionen av gen­modifierat ris upptäcktes av slump av schweiziska forskare, men riset var inte användbart efter­som det krävde att man åt åtta kilo ris för att få i sig den dagliga dosen av vitamin A. Den andra versionen lanserades för elva år sedan, men det har ännu inte gått att bevisa att under­närda barn kan dra nytta av ­risets betakaroten. Dessutom är eventuella hälsorisker med genmanipulation av ris oklar.

Det är med forskningens framsteg vi kan lösa mycket av de problem vi ser i världen i dag. Exempel­vis överträffar forskningen om förnybar energi förväntningarna om och om igen, där vi nu kan producera för­nybar el allt billigare för varje år som går och därmed bli kvitt ­beroendet av fossila bränslen. Greenpeace kommer alltid välkomna den utveck­lingen på samma­ vis som vi alltid kommer arbeta för en rättvis fördelning av planetens resurser. Det är så vi kan lösa svälten och världsfattigdomen.

Foto: Edward Beskow

Gunnar Lind
vikarierande chef Greenpeace

Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons