ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD
Erica Treijs:

Banta funkar inte på sikt, ställ om!

Erica Treijs

När de globala utsläppssiffrorna för 2020 nu börjar trilla in så blir det allt tydligare – det går inte att banta sig i en utsläppskostym som är förenlig med planetens gränser. Det är en hållbar omställning som krävs om klimatmålen ska nås.

Vi minns bilderna i början av pandemin när smoggen skingrades i Kina och utsläppsminskningarna blev synbart uppenbara för människor. Det handlade förstås inte primärt om växthusgaser (de syns inte till skillnad från smog), men vartefter tiden gick så kom även siffror som visade att också dessa minskat med 4–8 procent.

Enligt ny forskning som presenteras i tidskriften Nature så minskade koldioxidutsläppen under 2020, mer än någonsin tidigare i historien (7 procent). Självklart kan tyckas när allt satts på paus. Och det var ett välbehövligt hack i utsläppskurvan, men redan innan världen har hunnit hämta sig från covid-krisen så visar forskarna att utsläppen de senaste månaderna har ökat igen och utsläppen globalt kan vara på väg mot samma nivå som 2019.

”Koldioxidutsläppen hämtade sig snabbt, en strukturell omställning mot förnybara energikällor kommer däremot att bestå”, skriver Bloombergs kolumnist Liam Denning. Han slår fast att vägen framåt inte handlar om att förlita sig på nedstängda samhällen och en raserad ekonomi.

Att resande och konsumtion minskat under pandemin innebär teoretiskt sett mindre utsläpp, men om det tas igen så fort hjulen snurrar på igen, så är nettoeffekten borta. På samma sätt som att om ”världen utsläppsbantar” så får det kortsiktigt effekt på växthusgaskurvorna, men om inte en omställning verkligen sker – fossil energi byts mot förnybar osv – så återkommer problemet i värsta fall med ännu större kraft.

Utsläppsminskningarna under 2020, har varierat mycket beroende på tid på året och vilket land eller region man väljer att titta på. Det internationella energiorganet IEA rapporterar att de globala energirelaterade utsläppen var 2 procent högre i december 2020 än samma månad året innan. Utsläppen i Kina för 2020 ökade med 0.8 procent, eller 75 miljoner ton, från 2019 års nivåer och i Indien steg utsläppen över 2019 års nivåer i takt med att de ekonomiska förutsättningarna förbättrades och restriktioner lättades.

Naturvårdsverket har ännu ingen nationell statistik över hur utsläppen har sett ut under 2020 i Sverige (kommer först i maj). Under tiden får vi hålla till godo med den statistik som SCB har tagit fram gällande Sveriges utsläpp under de första månaderna 2020.
Det första kvartalet redovisas en minskning på cirka 8 procent jämfört med föregående år. Det sägs inte bero bara på pandemin, utan kanske snarast en reducerad användning av fossila bränslen och en mild vinter.

Men minskade utsläpp påvisas i många branscher. Under andra kvartalet minskade de totala utsläppen från svensk produktion med 11 procent, och transportbranschen med 45 procent.

Det blir spännande att följa utvecklingen på helårsbasis.

The Global Carbon Project har däremot i sin årliga uppdatering av the Global Carbon Budget uppskattat minskningen under 2020 till 7 procent och utsläppen i Sverige till 10 procent.

I väntan på den officiella svenska statistiken står det klart att flertalet studier vittnar om en kraftig nedgång av CO2-utsläppen under det gångna pandemiåret, men att det kan vara på sin plats att höja ett varningens finger för att återgången till tidigare nivåer kan gå snabbt.

Föga överraskande, eftersom införande av strukturellt hållbara åtgärder snarare satts på paus än skyndats på. Och att bantning sällan fungerar över tid.

Erica Treijs
Publicerad