”Olyckan i Fukushima slår ut Sveriges kärnkraft”

En märklig energidebatt pågår just nu som handlar om effektskatten. Men kärnkraftskrisen har inte med den svenska effektskatten att göra. Det är olyckan i Fukushima som stänger svensk kärnkraft idag. Det skriver Annika Jacobson, Greenpeace i Sverige.

Publicerad
Radioaktiv jord samlas in vid ett privat hus i japanska staden Minamisoma i februari i år. Det har gått fem år sedan kärnkraftsolyckan, men fortfarande arbetar 7000 daglönare med att ta bort jord, växter och torka takpannor i en till synes aldrig sinande kamp mot vindar från Fukushima som orsakar ny kontaminering.

Radioaktiv jord samlas in vid ett privat hus i japanska staden Minamisoma i februari i år. Det har gått fem år sedan kärnkraftsolyckan, men fortfarande arbetar 7000 daglönare med att ta bort jord, växter och torka takpannor i en till synes aldrig sinande kamp mot vindar från Fukushima som orsakar ny kontaminering.

Foto: Shizuo Kambayashi/AP
Pressbild/Greenpeace
Foto: Pressbild/Greenpeace
Annons
Radioaktiv jord samlas in vid ett privat hus i japanska staden Minamisoma i februari i år. Det har gått fem år sedan kärnkraftsolyckan, men fortfarande arbetar 7000 daglönare med att ta bort jord, växter och torka takpannor i en till synes aldrig sinande kamp mot vindar från Fukushima som orsakar ny kontaminering.

Radioaktiv jord samlas in vid ett privat hus i japanska staden Minamisoma i februari i år. Det har gått fem år sedan kärnkraftsolyckan, men fortfarande arbetar 7000 daglönare med att ta bort jord, växter och torka takpannor i en till synes aldrig sinande kamp mot vindar från Fukushima som orsakar ny kontaminering.

Foto: Shizuo Kambayashi/AP
Radioaktiv jord samlas in vid ett privat hus i japanska staden Minamisoma i februari i år. Det har gått fem år sedan kärnkraftsolyckan, men fortfarande arbetar 7000 daglönare med att ta bort jord, växter och torka takpannor i en till synes aldrig sinande kamp mot vindar från Fukushima som orsakar ny kontaminering. Foto: Shizuo Kambayashi/AP

DEBATT | KÄRNKRAFT

Varje beslut i vardagen innebär en risk för människorna runt Fukushima. Varje gång de går och handlar, lagar mat, äter, vistas inomhus eller utomhus fattar de beslut som utsätter dem och deras familjer för strålning och hälsorisker.

Just i dag, fredag 11 mars, har det gått fem år sedan den japanska kärnkraftsolyckan och över 60 000 människor är fortfarande hänvisade till tillfälliga hem. Man ser redan en misstänkt ökning av sköldkörtelcancer och mental ohälsa i området.

Ingen vill se samma sak upprepas någonstans. Det är därför säkerhetskraven på kärnkraft har höjts i EU och Sverige efter Fukushima-katastrofen. Det är därför alla nu är eniga om att svenska kärnkraftverk behöver oberoende härdkylning, så att en oförutsedd händelse inte ska leda till att områdena runt Oskarshamn, Forsmark eller Ringhals blir obeboeliga med tiotusentals kärnkraftsflyktingar som följd.

Annons
Annons

Sådan apparatur kostar omkring en miljard kronor per reaktor och ska vara införd på svenska reaktorer senast 2020. Denna nya prislapp får företagen att till sist inse: kärnkraften kan aldrig bli lönsam om samhället börjar ta betalt för alla risker och kostnader.

Det märkliga är att i Sverige har vi ändå en energidebatt som just nu handlar om effektskatten. Kärnkraftsindustrin lobbar mot denna skatt och skickar ett nödrop till de politiska partierna att rädda en industri i kris. Men faktum är att kärnkraftskrisen inte har något med den svenska effektskatten att göra.

Det är olyckan i Fukushima som stänger svensk kärnkraft idag. Den har nämligen bidragit till kärnkraftens globala stagnation på flera avgörande sätt.

För det första börjar myndigheter till sist ställa högre säkerhetskrav. Redan 2011 beslutade EU-kommissionen att samtliga reaktorer inom EU skulle genomföra så kallade stresstester för att se hur de står emot extrema väderhändelser. Hösten 2012 kom kommissionens slutrapport som konstaterade stora brister inom de europeiska kärnkraftverken. De nya säkerhetskraven kostar enorma summor.

Och det bidrar till att kostnaderna nu skenar. De reaktorer som drivs idag skulle aldrig godkänts om de byggdes med dagens säkerhetskrav. Fukushimaolyckan har ytterligare inskärpt detta dilemma för industrin. De enda två kärnkraftsbyggen som pågår i Västeuropa, i Frankrike och Finland, har blivit tiotals miljarder kronor dyrare och försenats med flera år. Detta gör att investerare backar ur och vänder kärnkraften ryggen.

Samtidigt har vi sett en enorm utveckling av förnybara och säkra energikällor som vind och sol, som blir allt billigare. Kärnkraften behövs helt enkelt inte i det energisystem som vi nu ska bygga.

Annons
Annons
Pressbild/Greenpeace
Foto: Pressbild/Greenpeace

Förtroendekapitalet för industrins och myndigheternas förmåga att bedriva en säker kärnkraft har raserats. I Sverige är det enligt SOM-institutet endast 13 procent som vill satsa mer på kärnkraft. Det är inte så konstigt. Människor vill inte utsättas för risken att tvingas välja mellan ökad cancerrisk eller att överge sin hembygd för alltid. Men det är dessa otäcka val som återstår efter en kärnkraftsolycka.

I en ny rapport har Greenpeace sammanställt effekterna på miljö och samhälle av kärnkraftskatastroferna i Fukushima för fem år sedan och Tjernobyl för trettio år sedan. Människors vardag påverkas av strålningen som fortfarande finns i stora områden och riskerna kommer att finnas kvar i århundraden i områden som är svåra att sanera. Greenpeace-rapporten visar också att offrens rättigheter inte har tillgodosetts, vare sig i Fukushima eller i Tjernobyl, och att de sociala såren i samhället är djupare än vad myndigheterna erkänner.

Det är detta som den svenska debatten måste handla om: att kärnkraften riskerar slita itu samhällen. Och att kärnkraftsföretagen ändå inte tar sitt ansvar och betalar för sig.

Det är förminskande mot människovärdet att reducera kärnkraftsdebatten till att handla om en marginell skatt på några öre per kilowattimme.

När kärnkraftsbolagen kommer och tigger om skttelättnader vill jag att svenska politiker inte ger med sig, utan rakryggat säger: ”Vi står för att kärnkraften ska bära sina egna kostnader. Vi tycker nämligen inte att skattebetalarna ska ge företag rabatt på att utsätta samhället för fara.” Partierna måste stå för sin överenskommelse att inte subventionera svensk kärnkraft.

På torsdag 17 mars möts riksdagspartierna i Energikommissionen. Jag uppmanar dem att läsa vår rapport ”Nuclear Scars” om hur människors liv påverkats i Tjernobyl och Fukushima. Och jag uppmanar dem att läsa ”Bön för Tjernobyl” med vittnesskildringar förmedlade av Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj.

Med kunskap om kärnkraftens samhällsförstörande kraft hoppas jag att Energikommissionen kan sluta tjafsa om effektskatten och istället börja diskutera hur vi ska bygga ut nya säkra energislag som kan göra Sverige tryggare.

Foto: Pressbild/Greenpeace

Annika Jacobson
chef för Greenpeace i Sverige

Visa diskussion
Annons
Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons