Nicklas Berild Lundblad:Är vi tillräckligt smarta för ­artificiell intelligens?

Spekulationer om hur artificiell intelligens kommer att utvecklas antar ofta närmast teologiska dimensioner. I en ny bok föreslår den svensk-amerikanske kosmologen Max Tegmark i stället att AI bör betraktas som ett nytt stadium av mänskligt liv, och därför bäst kan förstås ur ett biologiskt perspektiv.

Nicklas Berild Lundblad
Publicerad
Annons

För ett tiotal år sedan sökte jag upp John McCarthy, en av portalgestalterna i den tidiga forskningen om artificiell intelligens. Tillsammans med Marvin Minsky, Herbert Simon, Allan ­Newell och en handfull andra forskare hade John McCarthy i mitten av 1950-talet lagt grunden för vad som länge såg ut att vara ett projekt med mer fantastik än egentlig forskning: att utveckla intelligenta datorer. Nu var läget emellertid ganska dystert. Det som forskarna själva kallade ”AI-vintern”, det vill säga en ­period präglad av krympande forskningsanslag och minskat intresse för frågor om artificiell intelligens, var fort­farande kännbar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons