ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Fel när trivseln på jobbet blir huvudsaken”

Föreställningen hos medarbetare om att arbetsplatsen är till för de anställda snarare än dess kunder är något som många chefer brottas med. Men en arbetsgrupps effektivitet avgörs inte av vad vi tycker om varandra utan av vad vi åstadkommer tillsammans, skriver organisationskonsulten Ylva Elvin-Nowak.

Publicerad

I min roll som organisationskonsult träffar jag olika slags chefer nästan dagligen. Ofta förundras jag över hur många talar om sina med­arbetare som vore de inneliggande klienter på behandlingshem. Medarbetares individuella önskemål tar emellanåt fullständigt fokus från verksamhet och uppdrag. Strategi, mål, resultat och budget hanteras på kvällar och helger. Chefernas arbetsdagar ägnas åt relationella spörsmål med fokus på medarbetarnas mående, motivation, lust och förmåga till arbete och samarbete. I Sverige ligger arbets­miljö långt fram i människors medvetande. Den årligen genomförda Sverigestudien visar år efter år hur vi skiljer ut oss från jämförbara länder i det att vi rankar arbetsmiljörelaterade faktorer som mycket viktigare än kund- och verksamhetsrelaterade frågor. Föreställningen om att arbetsplatsen är till för de anställda snarare än dess kunder är något som många chefer brottas med. Kloka och ambitiösa chefer som i sin tur leder kloka och ambitiösa medarbetare, men där man tillsammans gått vilse och inte kan skilja mellan ett professionellt psykosocialt arbetsmiljöansvar och privata önskemål. Och där man helt tappat bort att man befinner sig på en arbets­plats där man bedriver en professionell verksamhet. 

Laddar…