”Minska antalet kraftigt” – nya tuffa asylreglerna

Hösten 2015 gjorde de borgerliga och regeringen upp om en gemensam asylpolitik. I våras kunde regeringen presentera förslag på nya och strängare regler, som ska gälla i tre år och som placerar Sverige på EU:s miniminivå. Reglerna klubbades i riksdagen den 21 juni – och började gälla den 20 juli.

Här är förändringarna i Sveriges asylpolitik.

SvD
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Enligt regeringen är syftet med den tidsbegränsade lagen att minska antalet asylsökande till Sverige genom att under tre år anpassa det svenska regelverket till EU:s miniminivå. Färre antal asylsökande till Sverige bör bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU, enligt regeringen.

Regeringen fick stark kritik för det utkast till lagrådsremiss som först skickades ut. En rad remissinstanser, bland dem domstolar, myndigheter och organisationer, ansåg att förslagen om tillfälliga uppehållstillstånd, begränsad anhöriginvandring och rätt till familjeåterförening stred mot internationell rätt på flera punkter. Regeringen ändrade därefter i förslaget.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons