Annons

Toppläget för företag som vill etablera sig

Västra Götaland är en av rikets främsta transport- och industriregioner. Som närmaste granne till två växande storstadsregioner är tillväxtzonen där Position Väst verkar därför ett attraktivt område för företag som vill etablera sig i ett strategiskt läge.

I närmare tio år har Position Västkontoret underlättat företagsetableringar i tillväxtzonen mellan Göteborg och Oslo. Verksamheten erbjuder support till företag som söker bästa läget för etablering och fortsatt utveckling i någon av de 17 samverkande västsvenska kommunerna.

– Arbetet inleddes i projektform, men sedan 2016 är vi en verksamhet. Grundtanken var att vässa vår service för att underlätta för företag som överväger att etablera sig i Västsverige. De som inte känner till området får hjälp att hitta rätt mark, lokaler och kontakter, säger Ann Palmnäs, Head of Operations Business Establishments på Position Väst.

Starka inom cirkulära affärsmodeller

Position Väst ser störst intresse från företag inom områdena logistik, mobilitet, maritimt, elintensivt, besöksnäring och inom träindustrin. Det är också områden där det befintliga näringslivet är starkt och har ett hållbarhetsfokus sedan länge. Bland annat har man lång erfarenhet av cirkulära affärsmodeller och flöden. Gällande logistik är man särskilt nöjda med det goda läget och infrastrukturförutsättningarna.

– Det är som man brukar säga när man ska köpa en ny bostad – det är rätt läge som gäller. Och vårt läge är enligt många företag fantastiskt! Vi ligger i den linje där EU har pekat ut flera betydande korridorer. Det är väl utbyggt med Europavägar, järnvägar och hamnar. Dessutom ligger Skandinaviens befolkningsmässiga tyngdpunkt här. Det ger ett gott strategiskt läge för företag som vill nå hela marknaden i Sverige, Norge och Danmark eller längre bort via någon av hamnarna, säger Anders Borg Business Establishments.

Det goda livet

Fördelarna med att etablera sitt företag i tillväxtzonen är fler än bara läget. Anders Borg menar att förutsättningarna för det goda livet finns här.

– Här finns attraktiva livsmiljöer i städer, mindre samhällen och på landsbygd, med goda pendlingsmöjligheter i ett växande logistiklandskap. Vår erfarenhet är att bolag vill känna sig trygga med att de har en plats där de kan växa och utvecklas och, inte minst, hitta rätt personal.

Samverkan viktig faktor

En framgångsfaktor bakom Position Väst är samverkan mellan kommunerna, företag, science parks, högskolor och samarbetspartnern Business Sweden. Det samarbetet är i ständig utveckling. 

– Vi är väldigt stolta över det samarbete vi har. Kan man hjälpa till i en grannkommun blir man glad eftersom det gynnar ens egen kommun också. Det är tydligt att samverkan mellan aktörer är viktig, oavsett om det handlar om innovation och utveckling, test och demo, införandet av infrastruktur för alternativa drivmedel eller frågan om en kombiterminal, säger Ann Palmnäs. 

Framtidsutsikterna för logistiketableringar i Position Väst ser ljusa ut.

– Tittar vi på flödet så ser det starkt ut. Vi får kontinuerligt förfrågningar och ser ljust på framtiden för vår tillväxtzon, säger Anders Borg.