Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Stor kartläggning: Det här läser din granne

Läser stockholmare mer än umeåbor? Spelar inkomsten någon roll för bokköp? SvD Kultur har, efter en landsomfattande kartläggning, svaret på vilka svenska litteraturläsare är. Och vad ni har på nattduksbordet.

Publicerad

Den svenska bokläsaren är en kvinna. 89 procent av de svenska kvinnorna och 75 procent av de svenska männen läste i någon bok det gångna året, medan 47 procent av kvinnorna och 24 procent av männen ägnade sig åt bokläsning minst en gång i veckan.

I rapporten ”Kulturvanor i Sverige 1987–2019” från Göteborgs universitet har drygt 1 600 personer svarat på hur ofta de ägnar sig åt olika typer av aktiviteter, från att gå på konsert till att teckna och fotografera. Att läsa böcker ingår också som en egen tabell. Utslaget i hela landet läser man mest i storstadsregionerna, och därifrån i fallande skala i fas med att befolkningen glesnar. Minst läser man i ren landsbygd. Högutbildade läser betydligt mer än lågutbildade, medan hushållets inkomster inte är utslagsgivande på samma sätt. Det här är förhållanden som går igen sedan slutet av 1980-talet, när uppgifterna började samlas in.