Emma Frans:Detta talar mot en bred smittspridning i höst

Emma Frans
I en enkätundersökning svarade 90 procent av de tillfrågade att de följer rekommendationerna lika mycket i dag som för en till två veckor sedan.
I en enkätundersökning svarade 90 procent av de tillfrågade att de följer rekommendationerna lika mycket i dag som för en till två veckor sedan. Foto: Henrik Montgomery/TT

Å ena sidan går vi mot höst med kallare väder vilket är gynnsamt för många liknande virus, samtidigt som andel antikroppar talar mot flockimmunitet. Å andra sidan är samhällsspridningen låg och majoriteten tycks fortsätta följa myndigheternas rekommendationer.

Emma Frans
Publicerad
Annons

Europa har gått från en situation med låg smittspridning till en oroande trend där allt fler fall av covid-19 rapporteras. Just nu är läget fortsatt stabilt i Sverige med få nyinsjuknade, men det finns en oro för att smittspridningen kommer att ta fart även här. Kanske ligger vi bara i en senare fas och har en tuff höst framför oss.

Anledningen till att det är svårt att sia om utvecklingen framöver är att vi i nuläget inte vet exakt vilka faktorer som gjort att situationen i Sverige just nu är så stabil. Vi vet inte hur mycket av nedgången som vi kan tillskriva förändrade beteende, olika förbud, immunitet eller sommarens varma väder.

Något som oundvikligen kommer att ske i höst är att vädret kommer att bli kallare, och om värmen varit en viktig faktor för att hindra smittspridningen borde kallare väder innebära en återgång till högre nivåer.

Det som talar för årstidens betydelse är att vi tillbringar mer tid utomhus när temperaturen blir högre, vilket gör att dropparna som sprider viruset inte färdas lika effektivt. Coronaviruset, sars-cov-2, verkar inte heller trivas lika bra i varmt och fuktigt väder som när det är torrt och svalt.

Annons
Annons

Andra luftvägsinfektioner, som förkylningar och influensor har sin högsäsong på vintern och minskar i förekomst under våren, men WHO menar att det inte finns någon anledning att tro att vädret eller klimatet har någon större påverkan på spridningen av sars-cov-2.

En aspekt som talar för att smittspridning i Sverige kan ta fart igen är att andelen svenskar med antikroppar är långt ifrån de nivåer som anses behövas för att flockimmunitet ska uppstå. Andelen varierar beroende på vilka som testas, men i Stockholmsområdet visade Folkhälsomyndighetens sammanställning att ungefär 14 procent av de antikroppstest som gjordes vecka 36 var positiva.

Som jag tidigare uppmärksammat, är det dock möjligt att antikroppstesterna inte ger hela bilden av immuniteten i befolkningen, och det kan vara en betydligt större andel som har ett så kallat T-cellsskydd, vilket kan ge ett visst motstånd mot viruset.

Efter en vår av distansundervisning återgår gymnasieskolor, högskolor, universitet och annan vuxenutbildning nu till en mer ordinarie verksamhet. Detta medför en minskad fysisk distansering och ökad trängsel i kollektivtrafiken.

Ökad trängsel kan också bero på att många är tillbaka på sina arbetsplatser efter att ha arbetat hemma under lång tid. Och även om rekommendationerna i Sverige lättare går att upprätthålla långsiktigt än mer drakoniska åtgärder, som total nedstängning, är det möjligt att vår följsamhet på sikt minskar.

Än så länge verkar vi dock hålla ut relativt bra. I den senaste enkätundersökningen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjort i samarbete med Kantar Sifo svarade 90 procent av de tillfrågade att de följer rekommendationerna lika mycket i dag som för en till två veckor sedan.

En annan faktor som faktiskt talar för en mer gynnsam situation i höst än den vi hade i våras är att vi i dag är mer förberedda på nya utbrott och att vi har mer kunskaper om hur viruset sprider sig. Vissa åtgärder har därmed tillkommit som innebär att personer ur riskgrupperna skyddas bättre.

Testkapaciteten är också högre än någonsin och nu när den generella samhällsspridningen är så här pass låg finns det goda förutsättningar till att testa brett, identifiera potentiella kluster och genom smittspårning lyckas bryta smittkedjor innan smittan blir omfattande och personer i riskgrupp drabbas.

Annons
Annons
Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons