”Sverige får inte släppa försiktighetsprincipen”

När en stor majoritet av Europas länder väljer andra vägar i bekämpningen av covid-19 bör Sveriges metoder och strategier granskas och jämföras med länder som gjort andra val, skriver debattörerna.
När en stor majoritet av Europas länder väljer andra vägar i bekämpningen av covid-19 bör Sveriges metoder och strategier granskas och jämföras med länder som gjort andra val, skriver debattörerna. Foto: Tomas Oneborg

När vi följer den svenska hanteringen av coronaviruset framstår inte försiktighetsprincipen som styrande. Men det är just i dessa situationer som den bör appliceras, skriver Finn Nilson och Mikael Granberg vid Centrum för forskning om samhällsrisker, Karlstads universitet.

Publicerad
Annons

Den pågående coronapandemin utgör en samhällsrisk med betydande hälso-, sociala och ekonomiska effekter. Samhällets hantering av risker styrs av olika principer och prioriteringar, varav försiktighetsprincipen är en. Införandet av försiktighetsprincipen i Europa under 1970 och 80-talet var banbrytande för samhällets hantering av risker. Enkelt uttryckt innebär försiktighetsprincipen att när det uppstår hot mot liv eller miljö bör förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra skada även om den vetenskapliga bevisbördan är osäker. Principen har sedan 1970-talet kommit att dominera lagstiftning och policyer inom folkhälsa och miljö i EU. Orsaken till införandet av försiktighetsprincipen i en majoritet av europeiska länder var insikten om att samhällets utveckling är komplex och för snabb för att vetenskapen ska ha en rimlig chans att utvärdera effekterna. Därav vikten att ta det säkra före det osäkra. Trots detta tycks försiktighetsprincipen endast ha fått begränsad betydelse i Sveriges hantering av covid-19.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons