”Anknytningen borde ha avgjort treåringens fall”

Familjehemsmamman Sandra Persson tillsammans med Tim.
Familjehemsmamman Sandra Persson tillsammans med Tim. Foto: Jacob Zocherman

Har migrations­myndigheterna till fullo förstått vidden av de risker som beslutet i fallet med treårige Tim innebär för ett barns hälsa och utveckling? Den frågan ställer forskare och psykologer.

Publicerad
Annons

Nyligen kom beskedet att Migrations­överdomstolen inte beviljar prövnings­tillstånd av migrations­domstolens beslut om att utvisa den 3-årige pojken Tim till Nigeria, dit även Tims biologiska mor har utvisats. Beslutet står därmed fast, trots att Tim aldrig har haft en omsorgs­relation till den biologiska modern, och trots att han sedan tidig spädbarns­ålder har varit placerad i ett familjehem, där han har utvecklat anknytnings­relationer till familjehems­föräldrarna. Domstolen har i sitt beslut bedömt att varken barnkonventionen eller andra konventioner utgör tillräcklig grund för att bevilja Tim uppehålls­tillstånd. I denna artikel vill vi, baserat på anknytnings­forskning, tydliggöra vad beslutet innebär i praktiken, ur barnets perspektiv. Vi hoppas därmed också underlätta lagstiftares och myndigheters värdering av barnkonventionen i fall som dessa.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons