Annons

Så blir framtidens elförbrukning mer effektiv

Den rådande situationen påskyndar utvecklingen av framtidens energilösningar.
Den rådande situationen påskyndar utvecklingen av framtidens energilösningar.

Vinterns elpriser har fått många att tänka till på sin energiförbrukning. Framåt kommer det krävas mindre energi som används på ett mer intelligent sätt än idag, menar Martin Forsén, Manager International Affairs, NIBE Energy Systems.

Den rådande situationen med landets elsystem påskyndar utvecklingen av framtidens energilösningar. Det handlar inte bara om att man bör välja mellan att ha rörligt eller fast elpris, utan även om hur man på bästa sätt effektiviserar användningen av den energi som finns tillgänglig.

– Vi måste börja fundera på varför vi har hamnat här och vad vi kan göra framåt för att säkerställa att var och en tar ansvar för sin energianvändning, säger Martin Forsén.

”Vi befinner oss mitt i omställningen utan att vi själva förstår det”, säger Martin Forsén på NIBE. Foto: Anette Persson

Enligt Martin Forsén har NIBE länge haft en önskan om att påskynda omställningen och han är glad över att EU nu har tagit energisituationen på allvar.

– Vi befinner oss mitt i omställningen utan att vi själva förstår det. Det är ett stort paradigmskifte, säger Martin Forsén och fortsätter:

– Förr anpassades elproduktionen efter efterfrågan. Nu när vi har fått en alltmer väderberoende elkraft gör det att tillgången i vissa perioder ökar, medan den i andra fall minskar. Det handlar inte om att sätta ner foten på bromspedalen nu, utan att nyttja och lagra den energi som finns tillgänglig i vår omgivning.

Vi kan förvänta oss en större variation i elpriset innan branschen helt har hunnit anpassa sig, menar Martin Forsén. Därefter kommer prisvariationerna att dämpas, när man har lärt sig att dra nytta av den energi som finns tillgänglig på bästa möjliga sätt.

Något av det smartaste man kan göra är att bli medveten om sina ”eltoppar”, det vill säga när man använder mest el. I dessa lägen går det exempelvis att avlasta nätet genom att ställa in sin värmepump på det mest energieffektiva sättet.

– Givetvis bör det ske med intelligent styrning, då manuell styrning inte är hållbart i det långa loppet, säger Martin Forsén.

Framtidens smarta städer handlar om att kunna koppla upp det som är möjligt. Det gäller allt från energianvändning, uppvärmning, komfort- och processkyla, till avfallshantering och transporter. Gemensamma ihopkopplade energisystem i samhället leder till en mer hållbar och mer intelligent styrd värld, menar Martin Forsén och säger:

– Framöver kommer de intelligent styrda värmepumparna, tillsammans med solceller och laddningen av elfordon, att säkerställa en mer effektiv energiförbrukning. Värmepumpen kommer få en central roll i framtiden då den kan anpassa sin drift efter tillgången på el och annan elanvändning i hushållet.

Elektrifieringen av fordon kommer att ställa höga krav på utbyggnaden av kraftnätens distributionssystem. Detta kommer även värmepumparna att kunna dra fördel av, menar Martin Forsén och förklarar att alla måste ha möjlighet att använda hållbara lösningar för både transporter och uppvärmning.

– I framtiden är bilen mer än bara ett fordon. Den kommer vara viktig för att balansera energisystemets varierande tillgång till el. Allt fler kommer kunna undvika höga pristoppar genom att tidvis låta elen från bilens batteri täcka stora delar av husets elbehov, säger han.