”Anpassa skolans undervisning till eleven”

Det krävs att radikala åtgärder vidtas för att anpassa skolan till elevernas olika behov och förutsättningar. Målen för grund- och gymnasieskola ska vara styrande, inte antalet år varje elev går i skolan. En genomgripande översyn av skolans organisation med denna inriktning behövs, utan att politiken blandar sig i hur det genomförs, skriver flera debattörer.

Publicerad
Om skolan på allvar ska bli bättre för alla måste den organiseras om radikalt, och lärarna måste få förutsättningar att genomföra sitt uppdrag, skriver artikelförfattarna.

Om skolan på allvar ska bli bättre för alla måste den organiseras om radikalt, och lärarna måste få förutsättningar att genomföra sitt uppdrag, skriver artikelförfattarna.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Annons

Sverige har en regering som räknar med att få majoritet i riksdagen, inte bara då det gäller att utse statsminister. Det är då viktigt, utifrån sjunkande skolresultat, att det fattas rätt beslut om skolan.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons