”Natomedlemskap är bäst som hot”

En svensk, och finsk, Nato-anslutning skulle i nuläget göra mer skada än nytta. Däremot skall vi hålla Nato-optionen öppen – och klargöra för Ryssland att ett aggressivt ryskt uppträdande östersjöområdet kan framtvinga ett svenskt-finskt Nato-medlemskap, skriver Pär Granstedt, utrikespolitisk analytiker i en replik.

Publicerad
Annons

På SvD Debatt den 20 juni försöker 14 framstående diplomater och militärer från Finland och Sverige, inklusive förre kabinettssekreteraren Frank Belfrage, förklara varför Sverige och Finland bör gå in i Nato. Med hänsyn till författarnas breda erfarenhet och kompetens är det lite förvånande att deras resonemang bygger på ett så ensidigt militärstrategiskt tänkande. De utgår i sitt resonemang från följande tes: ”Finsk och svensk säkerhetspolitik bygger på krigsavhållande avskräckningsförmåga byggd på ett eget nationellt försvar , breda nätverk och bilateralt militärt samarbete med andra länder.” Och visst är detta viktig. Men väl så viktigt är ett långsiktigt arbete för fred och avspänning samt konfliktförebyggande diplomati. En ensidig satsning på avskräckningsstrategi är farlig eftersom den erfarenhetsmässigt leder till kapprustning och ökad spänning. Likaså kan en ensidig satsning på nedrustning och avspänning vara farlig eftersom den kan göra oss alltför sårbara om politiken misslyckas. Därför gäller det att hitta en klok balans.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons