”NKS tar en risk med ny och oprövad styrmodell”

Hälso- och sjukvård ska bedrivas utifrån veten­skap och beprövad erfarenhet samt prioriteras utifrån medicinska behov. Men nu baserar NKS hela sin nya verksamhet på en otillräckligt prövad styrmodell, ­skriver Stefan Lindgren och Karl ­Sallin, Svenska Läkaresällskapet.

Publicerad
Annons

Nya Karolinska sjukhuset (NKS) har varit i stort fokus under de senaste åren. Först var det sjukhusbygget som sådant, skenande kostnader och den komplicerade finansieringsformen som diskuterades. På senare tid, när färdigställandet närmat sig, läggs fokus på konsekvenserna för sjukvården i Stockholmsregionen och inte minst på själva flytten till den nya sjukhusbyggnaden. Färre vårdplatser, bristande patientsäkerhet och protesterande fackföreningar har präglat rubrikerna. Stora förändrings­processer väcker nästan alltid frustration och oro hos medarbetare. Det är sannolikt också oundvikligt att en del misstag begås. 

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons